POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant aquest avís, Descobrir Món, S.L. domiciliada al Carrer Balears, 41, 08458 Sant Pere de Vilamajor, Barcelona i amb correu electrònic a aquests efectes dadespersonals@descobrirmon.com informa a l’usuari (“Usuari”) de les dades personals que li sol·licita, amb la finalitat de que els Usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a Descobrir Món les dades personals (des d’ara “Dades Personals”) que se’ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels Usuaris en ocasió de la subscripció o alta com socis en el portal explotat per Descobrir Món allotjat en la URL www.descobrirmon.com o dels serveis que es puguin contractar a través d’aquest portal. Les Dades Personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per Descobrir Món sent Descobrir Món titular i responsable d’aquest fitxer (des d’ara, el “Fitxer”). Amb aquest objecte, Descobrir Món proporcionarà als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment a fi que Descobrir Món procedeixi al tractament automatitzat de les seves Dades Personals. En el cas de serveis contractats per l’Usuari distints de la subscripció o alta com soci, Descobrir Món haurà d’haurà de subministrar a aquells intervinents en els serveis sol·licitats per l’Usuari les dades necessàries perquè els mateixos prestin els serveis contractats per l’Usuari. Excepte en els camps que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre Dades Personals són voluntàries, sense que la falta de contestació impliqui un minvament en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, tret que s’indiqui altra cosa. Les dades de caràcter personal, seran tractats amb el grau de protecció adequat, prenent-se les mesures de seguretat legalment necessàries per a evitar la seva pèrdua, deterioració i subministrament i accés a tercers no autoritzats. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. Descobrir Món utilitzarà les dades subministrades per l’Usuari per al seu subministrament als intervinents en els serveis sol·licitats per l’Usuari, així mateix, Descobrir Món utilitzarà les dades subministrades per l’Usuari per al manteniment de la relació contractual si escau establerta amb Descobrir Món, per a donar a conèixer a l’Usuari ofertes i promocions que pogués considerar d’interès per al mateix, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l’Usuari decideixi subscriure’s, donar-se d’alta, o utilitzar l’adequació d’aquests serveis a les preferències i gustos dels Usuaris, l’estudi de la utilització dels serveis per part dels Usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb aquests serveis, l’enviament d’actualitzacions dels serveis, l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per Descobrir Món o a través de Descobrir Món actualment i en el futur. La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals inclou igualment l’enviament de formularis d’enquestes, que l’Usuari no queda obligat a contestar. En certs casos, a més, Descobrir Món es proposa cedir les Dades Personals a tercers. Quan escaigui, aquesta circumstància serà degudament advertida als Usuaris en els formularis de recollida de Dades Personals, juntament amb la identificació de la societat que els cedeixi i dita tercera, el tipus d’activitats a les quals es dedica i la finalitat que respon la cessió. Descobrir Món utilitzarà cookies quan l’Usuari navegui pel web site de Descobrir Món. Les cookies s’associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’Usuari. Les cookies de Descobrir Món no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. Descobrir Món xifra les dades identificatives de l’Usuari per a major seguretat. Gràcies a les cookies, resulta possible que Descobrir Món reconegui als Usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que s’hàgin de registrar-se en cada visita per a accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació. Per a utilitzar el web site de Descobrir Món, no resulta necessari que l’Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per Descobrir Món, sense perjudici que en tal cas serà necessari que l’Usuari es registri cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi el previ registre. Finalment, en compliment de l’establert en la LOPD, l’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés i rectificació de les seves dades personals als fitxers de Descobrir Món. mitjançant l’enviament d’una comunicació al domicili social situat en Carretera Sant Feliu de Codines, 77 08480 Ametlla del Vallès (Barcelona) com responsable del fitxer, aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: dadespersonals@descobrirmon.com